معرفی محصول توسعه مهارتهای فردی

 معرفی محصول توسعه مهارتهای فردی

تمرکز این محصول بر توسعه مهارتهای فردی بازیکنان گذاشته شده است . بطوریکه ، بازیکنان پس از استفاده از تمرینات آن ؛ میتوانند مهارتهای فردیشان را به سطح بالاتری ارتقا دهند .
نمایش اجرای صحیح هر حرکت و در پایان ارئه تمرین تخصصی آن ، از ویژگی این محصول میباشد . چرا که مربیان ، والدین و بازیکنان با تماشای انم میتوانند تمرینات با کیفیتی را سازماندهی کنند .

اموزش
توسعه مهارتهای فردیتوسعه مهارتهای فردی

محصول توسعه مهارتهای فردی شامل چه آموزشهایی است ؟

آموزشهای بکار برده شده در این محصول شامل کاربردی ترین درییلهایی است که در چند سال گذشته در سطح اول فوتبال دنیا و توسط بهترین بازیکنان در میادین مختلف انجام شده است .

این مهارتها پیچیدگیشان در نگاه اول ، با آموزش مرحله به مرحله و ارائه تمرین اختصاصی برای آموزش آن مهارت یادگیری بازیکنان را تسهیل میکند .

تهیه محصول توسعه مهارتهای فردی به چه کسانی توصیه میشود ؟

سادگی و انتقال راحت مفاهیم این محصول باعث شده است تا با تنها تماشای ویدئوهای آن ، درک مناسبی از نحوه اجرای حرکت و همینطور سازماندهی تمرین مربوط به هر حرکت کسب نمایید .

تهیه این محصول به افراد زیر توصیه میشود :

  • مربیان فوتبال : اگر شما مربی فوتبال هستید و بدنبال توسعه مهارتهای فردی بازیکنانتان هستید ، با استفاده از این محصول و اجرای تمرینات آن میتوانید می توانید به این مهم دست پیدا کنید .

  • والدین : اگر فرزند شما در مدرسه فوتبالی فعالیت میکند و بدنبال آن هستید تا تمریناتی اختصاصی برای فرزندتان در نظر بگیرید تا مهارتهای فردی اش را توسعه دهید ، این محصول میتواند روشهای کار را با شما آموزش دهد .

  • بازیکنان فوتبال : اگر شما بازیکن فوتبال هستید و میخواهید علاوه بر تمرینات تیمی ، تمریناتی را بصورت انفرادی انجام دهید و هیچ برنامه و طرحی ندارید ؛ این محصول میتواند به شما کمک کند تا علاوه بر آموزش مهارتهای جدید ، تمرینات خوبی را نیز برای خود سازماندهی کنید .

مجموعه تمرینات توسعه مهارتهای فردی ، فرصتی است تا مهارتهای فردی را به بازیکنان و مربیان ایرانی آموزش دهد