استعداد یابی ورزشی

رده سنی کودک و نوجوان دوره طلایی تشخیص استعداد علاقه مندی و توانایی های کودک میباشد در این مقاله به برخی تست ها و شرایط استاندارد استعداد یابی ورزشی اشاره میکنیم

برای تشخیص استعداد های کودک ابتدا باید با استفاده از انتوپومتری اندازه گیریای خاصی انجام شود

خدمات و نتایج پیکر شناسی(انتوپومتری)

 1. استعدادیابی ورزشی برای تمام سنین
  1. شرایط استعدادیابی ورزشی به روش پیکر سنجی:
   1. سن افراد ۸ سال به بالا
   2. ۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۴ رشته ورزشی برای دختران مشخص می‌شود.
 2. انتخاب رشته‌ی ورزشی زیرنظر سازمان جهانی پیکرسنجی ISAK در استرالیا می‌باشد.
 3. امتیاز دهی در ۴۴ رشته ورزشی برای پسران و ۳۴ رشته ورزشی برای دختران (با توجه به وضعیت بدنی و سن فرد)
 4. تعیین شاخصه های بلوغ و تخمین دقیق قد نهایی با توجه به سن
 5. تخمین استقامت قلبی و عروقی
  1. دانستن فاکتورهایی مانند استقامت قلبی و عروقی، تیپ دقیق بدنی و درصد چربی بدن کمک بسزایی به مربیان رشته های ورزشی جهت ارائه بهترین سیستم تمرین به ورزشکاران می کند.
 6. تعیین دقیق تیپ بدنی یا سوماتوتایپ
 7. مشخص نمودن درصد چربی دقیق بدن
 8. مشخص نمودن ضریب بیماری های متابولیک
 9. مقایسه شاخصه های بدنی با نـٌرم جامعه
 10. از نتایج پیکر شناسی می توان در برنامه ریزی سیستم های تغذیه اصولی برای ورزشکاران و افراد معمولی استفاده کرد.

با در نظر داشتن این موارد و استفاده از انان میتوان مشخص نمود شخص یا کودک مورد نظر استعداد بدنی فعالیت در چه نوع ورزشی را دارا میباشد