آمادگی جسمانی در فوتبال و فاکتورهای آمادگی جسمانی

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،زیرگروه ورزشی

آمادگی جسمانی در فوتبال یکی از مهم ترین جنبه های عملکرد در این ورزش می باشد. به گونه ای می توان گفت آمادگی جسمانی پیش نیاز تمامی فاکتورها در فوتبال می باشد.

بازیکن فوتبال در طول مسابقه دائما در حال فعالیت است. با توجه به جابه جایی توپ، از این سو به آن سوی زمین می رود.
با توجه به شرایط بازی گاهی باید با بالاترین سرعت خود بدود و گاهی آرام، بازیکن دائما در حال درگیری، برخورد و تنش است،
باید سریعا تصمیم گیری کند که از حریف عقب نیفتد. با توجه به جابجایی توپ، بازیکنان حریف، و بازیکنان هم تیمی سریعا تغییر جهت داده و مسیر حرکتی خود را عوض کند.

آمادگی جسمانی در فوتبال

بازیکنی که می خواهد برنده نبردهای هوایی باشد! باید حداکثر توان خود را برای پرش به کار گیرد. باید هنگام انجام این کارها تعادل خود را به بهترین شکل ممکن حفظ کند.
بازیکن باید بدنی نرم و انعطاف پذیر داشته باشد که در برخورد ها و کش مکش ها آسیب نبیند. گاه باید در کوتاه ترین زمان ممکن حداکثر نیروی خود را به کار گیرد.

بازیکن در طول 90 و گاها 120 دقیقه باید به انجام این فعالیت ها استمرار ورزد.تمامی این کارها میسر نمی شود مگر با داشتن آمادگی جسمانی مناسب
پر واضح است که فاکتورهای آمادگی جسمانی در فوتبال یکی از مهم ترین نکاتی می باشد!
که مربیان هنگام طراحی تمرین مناسب برای تیم شان باید توجه ویژه به آن داشته باشند.

فاکتورهای آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی به هشت فاکتور اصلی تقسیم می شود. که بعضی از این فکتورها نیز خود به چند زیر مجموعه تقسیم می شوند. فاکتور های آمادگی جسمانی عبارتند از:
1-قدرت
2- استقامت
3- سرعت
4- سرعت عکس العمل
5- توان
6- انعطاف پذیری
7- چابکی
8- تعادل
در ادامه هر کدام از این فاکتور ها را بیشتر مورد بحث قرار می دهیم.